Αποκτήστε
ένα σύγχρονο
Eshop
με 100%
επιδότηση

Το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου να αποκτήσουν το Ηλεκτρονικό τους Κατάστημα, επιδοτώντας εξ΄ολοκλήρου την κατασκευή του έργου. Η χρηματοδότηση θα καλύπτει το 100% της δημιουργίας του eShop, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€.

Πρόκειται για τη δράση «e Λιανικό», η οποία απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
Στόχος της νέας δράσης είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους χώρους τους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητάς τους.

Με τη νέα Δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου. Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 81 ημέρες, ήτοι από 09/07/2021 μέχρι και 29/09/2021.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα: Δημοσίευση Προγράμματος "e Λιανικό".
______________________

Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης
Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων:
• Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
• Υπεύθυνες Δηλώσεις περί πλήρωσης της ιδιότητας ΜμΕ και περί πλήρωσης των απαιτήσεων σώρευσης.
• Φορολογικά στοιχεία και έντυπα με εμφανείς τις ενδείξεις ηλεκτρονικής/έντυπής υποβολής τους.
______________________

Στην Artmaker προσφέρουμε από το 2005 ολοκληρωμένες λύσεις οπτικής επικοινωνίας των επιχειρήσεων και έχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σας προτείνουμε και να υλοποιήσουμε την καλύτερη λύση για τις δικές σας ανάγκες. Η αποστολή μας δεν ολοκληρώνεται στην παράδοση του έργου, αλλά συνεχίζεται με την υποστήριξη, την ανάπτυξη και την προώθησή του για όλη την διάρκεια της συνεργασίας μας.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την υποβολή του φακέλου σας, σε συνεργασία με ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων με σκοπό να αποφύγετε κάθε ταλαιπωρία και να κερδίσετε το μεγαλύτερο ποσό της χρηματοδότησης που δικαιούστε.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο
210 90.11.530 ή κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα:

eshop

Η πολυετής εμπειρία μας και οι ολοκληρωμένες μας γνώσεις, μας επιτρέπουν να δεσμευτούμε απέναντι σας για την άριστη υλοποίηση του έργου.